رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«قالیباف» برای سومین‌بار رئیس مجلس شد

«قالیباف» برای سومین‌بار رئیس مجلس شد «محمدباقر قالیباف» توانست رأی اکثریت نمایندگان مجلس برای تصدی پست ریاست مجلس را کسب کند. عبدالرضا مصری و علی نیکزاد توانستند رأی لازم را برای تصدی نواب رئیسی مجلس شورای اسلامی کسب کنند.

«قالیباف» برای سومین‌بار رئیس مجلس شد

«محمدباقر قالیباف» توانست رأی اکثریت نمایندگان مجلس برای تصدی پست ریاست مجلس را کسب کند.

عبدالرضا مصری و علی نیکزاد توانستند رأی لازم را برای تصدی نواب رئیسی مجلس شورای اسلامی کسب کنند.