رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف:قانون رتبه بندی معلمان از شهریور ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود

قالیباف:قانون رتبه بندی معلمان از شهریور ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود رئیس مجلس: با پایان زمان قانونی دولت برای ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از شهریور ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود. بحث قول نیست بلکه بحث قانون است، موضوع تصویب، تائید و ابلاغ شده است و هنوز زمان دولت برای تصویب آئین نامه به پایان نرسیده […]

قالیباف:قانون رتبه بندی معلمان از شهریور ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود

رئیس مجلس: با پایان زمان قانونی دولت برای ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از شهریور ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود.

بحث قول نیست بلکه بحث قانون است، موضوع تصویب، تائید و ابلاغ شده است و هنوز زمان دولت برای تصویب آئین نامه به پایان نرسیده است و حتما در زمان مقرر آئین نامه ابلاغ خواهد شد

معلمان بدانند با ابلاغ آئین نامه از ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ مبالغ قانونی قابل پرداخت خواهد بود.