رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت شدید تعدادی از دستگاه‌ها با شفافیت

مخالفت شدید تعدادی از دستگاه‌ها با شفافیت خداييان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند. راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها […]

مخالفت شدید تعدادی از دستگاه‌ها با شفافیت

خداييان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.

راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص ندارند.

تکالیف دستگاه‌ها در این زمینه طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل و با قصور و تقصیر‌ها برخورد می‌شود.