رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برداشت از سایر حساب‌ها درصورت موجودی نداشتن چک

برداشت از سایر حساب‌ها درصورت موجودی نداشتن چک براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده‌اند.

برداشت از سایر حساب‌ها درصورت موجودی نداشتن چک

براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده‌اند.