رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش بینی آذری جهرمی درست از آب در آمد

پیش بینی آذری جهرمی درست از آب در آمد رئیس کل سازمان توسعه تجارت : در دو ماه نخست امسال بیش از نیاز کشور در سال گذشته و سال جاری ثبت سفارش آیفون انجام شده است آذری جهرمی گفته بود در سری قبل که بحث ممنوعیت واردات پیش آمد یکی از واردکننده ها چند برابر […]

پیش بینی آذری جهرمی درست از آب در آمد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت : در دو ماه نخست امسال بیش از نیاز کشور در سال گذشته و سال جاری ثبت سفارش آیفون انجام شده است

آذری جهرمی گفته بود در سری قبل که بحث ممنوعیت واردات پیش آمد یکی از واردکننده ها چند برابر معمول گوشی وارد کرده بود