رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سمند و تیبا از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد حذف شدند

سمند و تیبا از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد حذف شدند سازمان ملی استاندارد ایران از تمدید اعتبار خودروهای سمند، تیبا صندوق‌دار و تیبا ۲ به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد خودداری کرد.

سمند و تیبا از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد حذف شدند

سازمان ملی استاندارد ایران از تمدید اعتبار خودروهای سمند، تیبا صندوق‌دار و تیبا ۲ به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد خودداری کرد.