رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عصبانیت تل‌آویو از واشنگتن به‌دلیل درز اطلاعات ترور شهید صیادخدایی

عصبانیت تل‌آویو از واشنگتن به‌دلیل درز اطلاعات ترور شهید صیادخدایی دستگاه نظامی اسراییل با ابراز غافلگیری از افشای اطلاعات گزارش خود به آمریکا درباره ترور شهید مدافع حرم در تهران، از اقدام واشنگتن در بی‌گناه نشان دادن خود انتقاد کرد.

عصبانیت تل‌آویو از واشنگتن به‌دلیل درز اطلاعات ترور شهید صیادخدایی

دستگاه نظامی اسراییل با ابراز غافلگیری از افشای اطلاعات گزارش خود به آمریکا درباره ترور شهید مدافع حرم در تهران، از اقدام واشنگتن در بی‌گناه نشان دادن خود انتقاد کرد.