رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای آمریکا: به دنبال بازگشت به برجام هستیم

ادعای آمریکا: به دنبال بازگشت به برجام هستیم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اگر ایران به خواسته‌های خود که فراتر از برجام است ادامه دهد ما به مخالفت با این خواسته‌ها ادامه خواهیم داد و توافقی در وین بدست نخواهد آمد. گفتگوها در وین به اصل هسته ای و خود برجام متمرکز شده است. ما بر […]

ادعای آمریکا: به دنبال بازگشت به برجام هستیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

اگر ایران به خواسته‌های خود که فراتر از برجام است ادامه دهد ما به مخالفت با این خواسته‌ها ادامه خواهیم داد و توافقی در وین بدست نخواهد آمد.

گفتگوها در وین به اصل هسته ای و خود برجام متمرکز شده است.

ما بر اساس قانون اینارا یک توافق احتمالی با ایران را برای تایید به کنگره ارائه خواهیم کرد.ما با وکلا در خصوص ضوابط قانون اینارا مشورت خواهیم کرد.