رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای دستیابی به توافق هسته ای قوی و پایدار جدی هستیم/ درهای دیپلماسی را باز نگه می داریم

برای دستیابی به توافق هسته ای قوی و پایدار جدی هستیم/ درهای دیپلماسی را باز نگه می داریم امیر عبدالهیان وزیر خارجه ایران در نشست داووس: برای دستیابی به توافق هسته ای قوی و پایدار جدی هستیم و درهای دیپلماسی را باز نگه می داریم. اخیراً ابتکار جدیدی برای احیای توافق هسته‌ای مطرح کرده‌ایم و […]

برای دستیابی به توافق هسته ای قوی و پایدار جدی هستیم/ درهای دیپلماسی را باز نگه می داریم

امیر عبدالهیان وزیر خارجه ایران در نشست داووس:

برای دستیابی به توافق هسته ای قوی و پایدار جدی هستیم و درهای دیپلماسی را باز نگه می داریم.

اخیراً ابتکار جدیدی برای احیای توافق هسته‌ای مطرح کرده‌ایم و بایدن باید سیاست فشار حداکثری را متوقف کند.

برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است.

بازگشت به توافق هسته ای ۲۰۱۵ با بازگشت ما به فعالیت های اقتصادی بین المللی مرتبط است.

هنوز به جایی نرسیده ایم که بتوانیم به طرف آمریکایی اعتماد کنیم و متقاعد نشده ایم که رفتارش تغییر کرده است.

تفاوت دولت بایدن و ترامپ باید نشان داده شود و سیاست فشار حداکثری همچنان وجود دارد.