رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده تصویب نشده است

مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده تصویب نشده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تغییر قیمت شوینده‌ها منوط به مجوز ستاد تنظیم بازار است، اعلام‌کرد: تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده تصویب نشده است

مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده تصویب نشده است

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تغییر قیمت شوینده‌ها منوط به مجوز ستاد تنظیم بازار است، اعلام‌کرد: تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده تصویب نشده است