رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«ترابی» قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد

«ترابی» قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد «مهدی ترابی» با توجه به نظر سرمربی تیم و پس از توافق با مدیرعامل باشگاه، قرارداد همکاری خود با پرسپولیس را برای مدت دو سال دیگر تمدید کرد.

«ترابی» قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد

«مهدی ترابی» با توجه به نظر سرمربی تیم و پس از توافق با مدیرعامل باشگاه، قرارداد همکاری خود با پرسپولیس را برای مدت دو سال دیگر تمدید کرد.