رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام سواحل کشور به‌زودی دارای اسناد کاداستری می‌شوند

تمام سواحل کشور به‌زودی دارای اسناد کاداستری می‌شوند/ دفاتر سنتی ازدواج و طلاق برچیده می‌شود حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: سنددار کردن سواحل کشور آغاز شده است و اقدامات لازم نسبت به صدور سند در سواحل دریاهای شمال و جنوب که عقب نشینی ۶۰ درصدی داشته اند در حال انجام است. […]

تمام سواحل کشور به‌زودی دارای اسناد کاداستری می‌شوند/ دفاتر سنتی ازدواج و طلاق برچیده می‌شود

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
سنددار کردن سواحل کشور آغاز شده است و اقدامات لازم نسبت به صدور سند در سواحل دریاهای شمال و جنوب که عقب نشینی ۶۰ درصدی داشته اند در حال انجام است.

با توجه به اینکه یکی از راهبردها در دوران تحول و تعالی هوشمند سازی و الکترونیکی شدن است کلیه اقدامات در دفاتر ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی انجام و دفاتر سنتی برچیده خواهد شد.