رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاملات با سامانه شاهکار و کد یکتا تنظیم می‌شوند

معاملات با سامانه شاهکار و کد یکتا تنظیم می‌شوند معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد: از روز‌های آینده، تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای سامانه شاهکار و کد یکتا انجام شود و این کار در کنار مسئولیت ذاتی سردفتر مبنی بر احراز هویت اشخاص صورت می‌گیرد.

معاملات با سامانه شاهکار و کد یکتا تنظیم می‌شوند

معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد: از روز‌های آینده، تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای سامانه شاهکار و کد یکتا انجام شود و این کار در کنار مسئولیت ذاتی سردفتر مبنی بر احراز هویت اشخاص صورت می‌گیرد.