رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش نت بلاکس از اختلال در اتصال اینترنت در سراسر ⁦ ایران

گزارش نت بلاکس از اختلال در اتصال اینترنت در سراسر ⁦ ایران نت بلاکس: داده‌های شبکه نشان از اختلال در اتصال اینترنت در سراسر ⁦ ایران⁩است که تأثیر زیاد آن بر خدمات اینترنت بر خطوط ثابت است شرکت ارتباطات زیر ساخت که دروازه و ستون فقرات ارائه دهندگان اینترنت است از تعمیر و نگهداری یک […]

گزارش نت بلاکس از اختلال در اتصال اینترنت در سراسر ⁦ ایران

نت بلاکس: داده‌های شبکه نشان از اختلال در اتصال اینترنت در سراسر ⁦ ایران⁩است که تأثیر زیاد آن بر خدمات اینترنت بر خطوط ثابت است

شرکت ارتباطات زیر ساخت که دروازه و ستون فقرات ارائه دهندگان اینترنت است از تعمیر و نگهداری یک شبه در مراکز داده مرکزی خود که در حال انجام است، گزارش می‌دهد