رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف ارز ترجیحی امتحان بزرگی است

حذف ارز ترجیحی امتحان بزرگی است صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران: حذف ارز ترجیحی یک امتحان الهی برای مردم و مسئولین است.این قانونی بود که باید دولت قبل اجرا می‌کرد و این دولت نمی‌خواهد قانون شکن باشد و توزیع عادلانه جز این طریق نمی‌شود. امروز گرانی هست و گرانی به تعبیر امام صادق موجب آرزده […]

حذف ارز ترجیحی امتحان بزرگی است

صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران:
حذف ارز ترجیحی یک امتحان الهی برای مردم و مسئولین است.این قانونی بود که باید دولت قبل اجرا می‌کرد و این دولت نمی‌خواهد قانون شکن باشد و توزیع عادلانه جز این طریق نمی‌شود.

امروز گرانی هست و گرانی به تعبیر امام صادق موجب آرزده شدن روح مردم و افسردگی و مشکلات اجتماعی و مشکلات اخلاقی می‌شود اما امتحان است.

اگر کسی راهی بلد است ارائه کند ولی من با شناختی که از آقای رئیسی دارم با همه وجود در خدمت مردم است.