رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سود ۵۲ میلیونی وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن!

سود ۵۲ میلیونی وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن! در حالی شورای پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در تهران موافقت کرده که سود این وام در دوره بازپرداخت ۵ ساله ۵۲.۳ میلیون تومان است. سود وام مذکور ۱۸ درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹ […]

سود ۵۲ میلیونی وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن!

در حالی شورای پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در تهران موافقت کرده که سود این وام در دوره بازپرداخت ۵ ساله ۵۲.۳ میلیون تومان است.

سود وام مذکور ۱۸ درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹ درصدی آن را پرداخت کند.