رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تمدید می‌شود

اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تمدید می‌شود وزارت کشور پیشنهاد کرد تا با تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن به پایان می‌رسد، موافقت شود. این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل کارشناسی را طی می‎کند.

اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تمدید می‌شود

وزارت کشور پیشنهاد کرد تا با تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن به پایان می‌رسد، موافقت شود.

این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل کارشناسی را طی می‎کند.