رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: حضور فرزندان مسئولین در چین و روسیه اشکالی ندارد

نماینده مجلس: حضور فرزندان مسئولین در چین و روسیه اشکالی ندارد نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: امروز نزدیک ۴ هزار فرزند برخی از مسئولین در آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می‌کنند. کسانی که از بچگی در خارج تربیت می‌شوند، هیچ مسئولیتی در آینده کشور نباید بگیرند. کشورهای مانند روسیه، چین و یا هند هستند […]

نماینده مجلس: حضور فرزندان مسئولین در چین و روسیه اشکالی ندارد

نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:
امروز نزدیک ۴ هزار فرزند برخی از مسئولین در آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می‌کنند. کسانی که از بچگی در خارج تربیت می‌شوند، هیچ مسئولیتی در آینده کشور نباید بگیرند.

کشورهای مانند روسیه، چین و یا هند هستند که با ما غیرمتخاصم هستند و اشکالی ندارد فرزندان مسئولین به آن کشورها بروند و تحصیل کنند اما حضور فرزندان ما در کشورهایی که در جنگ‌های جهانی و غیره با ایران درگیر بودند، خطرآفرین است./منیبان