رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت خارجه: روابط ايران و يونان نباید با راهزنی به دستور طرف ثالث، مختل شود

سخنگوی وزارت خارجه: روابط ايران و يونان نباید با راهزنی به دستور طرف ثالث، مختل شود روابط کهن ما با یونان و مردم فوق‌العاده آن همواره بر احترام متقابل مبتنی بوده است. روابط ما نباید با سوء محاسبات عمیقا کوته‌بینانه، از جمله راهزنی به دستور طرف ثالث، مختل شود. خدمه نفتکش‌ها در امنیت و سلامت […]

سخنگوی وزارت خارجه: روابط ايران و يونان نباید با راهزنی به دستور طرف ثالث، مختل شود

روابط کهن ما با یونان و مردم فوق‌العاده آن همواره بر احترام متقابل مبتنی بوده است.

روابط ما نباید با سوء محاسبات عمیقا کوته‌بینانه، از جمله راهزنی به دستور طرف ثالث، مختل شود.

خدمه نفتکش‌ها در امنیت و سلامت به سر می‌برند.