رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوقِ «کارگران دولت» به اندازه‌ی مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یابد

نامه رئیس کمیسیون اجتماعی به رئیس‌جمهور: حقوقِ «کارگران دولت» به اندازه‌ی مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یابد اسماعیلی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن تشریح روند بررسی لایحه بودجه در مجلس و حذف بند ۴-۱ تبصره ۱۲ از این لایحه، تصریح کرد مزد کارگران دولت باید به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار افزایش یابد […]

نامه رئیس کمیسیون اجتماعی به رئیس‌جمهور: حقوقِ «کارگران دولت» به اندازه‌ی مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یابد

اسماعیلی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن تشریح روند بررسی لایحه بودجه در مجلس و حذف بند ۴-۱ تبصره ۱۲ از این لایحه، تصریح کرد مزد کارگران دولت باید به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار افزایش یابد و افزایش ده درصدی غیرقانونی است./ ایلنا