رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور وزیر کشور: استانداران با ظرفیت های قانونی، بهره برداری از ساختمان های ناایمن را متوقف سازند

دستور وزیر کشور: استانداران با ظرفیت های قانونی، بهره برداری از ساختمان های ناایمن را متوقف سازند وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد و از آنها خواست با استفاده از ظرفیت های […]

دستور وزیر کشور: استانداران با ظرفیت های قانونی، بهره برداری از ساختمان های ناایمن را متوقف سازند

وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد و از آنها خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.