رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایجاد «سامانه ملی مدیریت شوراها» با ابلاغ رئیس‌جمهور

ایجاد «سامانه ملی مدیریت شوراها» با ابلاغ رئیس‌جمهور رئیس جمهور مصوبه شورای‌ عالی اداری درباره “ایجاد سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور” را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد./ باشگاه خبرنگاران

ایجاد «سامانه ملی مدیریت شوراها» با ابلاغ رئیس‌جمهور

رئیس جمهور مصوبه شورای‌ عالی اداری درباره “ایجاد سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور” را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد./ باشگاه خبرنگاران