رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی فراهم شد

امکان استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی فراهم شد هموطنان از این پس می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی از مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی آگاهی یابند.

امکان استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی فراهم شد

هموطنان از این پس می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی از مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی آگاهی یابند.