رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستانی تهران: هیچگونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان‌های ناایمن وجود ندارد

دادستانی تهران: هیچگونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان‌های ناایمن وجود ندارد واکنش دادستان تهران در پی اظهارات نماینده سازمان آتش نشانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری: هیچ گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن ناایمن و خطرناک پایتخت، از نظر دادستانی تهران وجود ندارد. دادستانی همواره پیگیر […]

دادستانی تهران: هیچگونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان‌های ناایمن وجود ندارد

واکنش دادستان تهران در پی اظهارات نماینده سازمان آتش نشانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری:

هیچ گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن ناایمن و خطرناک پایتخت، از نظر دادستانی تهران وجود ندارد.

دادستانی همواره پیگیر تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول در رابطه با ساختمان‌های ناایمن بوده است

تورک،معاون دادستان تهران:

دادستانی تهران از اوایل سال گذشته مرتباً اقدامات قانونی مربوط به ساختمان های ناایمن را از سازمان آتش نشانی و سایر ادارات و دستگاه های مسئول مطالبه کرده است.

فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ مورد مکاتبه و دستور قضایی از نواحی ۳۲گانه دادسرای تهران به شهرداران مناطق تهران در رابطه با ساختمان های ناایمن صدور و ارسال شده است.