رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«علی دیواندری» تبرئه شد

«علی دیواندری» تبرئه شد قوه قضائیه حکم برائت «علی دیواندری»، از مدیران ارشد نظام بانکی سابق کشور که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت و پارسیان و ریاست پژوهشکده پولی و بانکی کشور را به عهده‌ داشته است را صادر کرد.

«علی دیواندری» تبرئه شد

قوه قضائیه حکم برائت «علی دیواندری»، از مدیران ارشد نظام بانکی سابق کشور که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت و پارسیان و ریاست پژوهشکده پولی و بانکی کشور را به عهده‌ داشته است را صادر کرد.