رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقدامات احتیاطی برای کنترل بیماری آبله میمونی؛ استفاده از ماسک و ضدعفونی سطوح ضروری است

اقدامات احتیاطی برای کنترل بیماری آبله میمونی؛ استفاده از ماسک و ضدعفونی سطوح ضروری است حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی: با توجه به این که راه انتقال بیماری آبله میمونی از طریق تماس نزدیک با فرد بیمار، سطوح و یا اشیاء است؛ گندزدایی سطوح و اشیاء مشترک در اماکن […]

اقدامات احتیاطی برای کنترل بیماری آبله میمونی؛ استفاده از ماسک و ضدعفونی سطوح ضروری است

حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی:

با توجه به این که راه انتقال بیماری آبله میمونی از طریق تماس نزدیک با فرد بیمار، سطوح و یا اشیاء است؛ گندزدایی سطوح و اشیاء مشترک در اماکن عمومی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نظر به این که بیماری آبله میمونی از طریق قطرات آلوده فرد مبتلا به راحتی منتقل می شود، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرجمعیت ضروری است.

در تمام مراسم های ملی و مذهبی ، استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و دیگر نکات بهداشتی باید مورد توجه باشد.