رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فهرست دارویی کشور پس از ۶ سال به روز شد

فهرست دارویی کشور پس از ۶ سال به روز شد وزیر بهداشت: داروهای جدید به سرعت وارد بازار می‌شوند بنابراین باید فهرست دارویی کشور بازنگری شود زیرا متاسفانه ۶ سال از آخرین بازنگری دارونامه رسمی کشور می‌گذشت که با تلاش سازمان غذا و دارو، فهرست دارویی به روز و ویرایش هشتم آن رونمایی شد. فهرست […]

فهرست دارویی کشور پس از ۶ سال به روز شد

وزیر بهداشت: داروهای جدید به سرعت وارد بازار می‌شوند بنابراین باید فهرست دارویی کشور بازنگری شود زیرا متاسفانه ۶ سال از آخرین بازنگری دارونامه رسمی کشور می‌گذشت که با تلاش سازمان غذا و دارو، فهرست دارویی به روز و ویرایش هشتم آن رونمایی شد.

فهرست داروهای مورد تایید کشور در دارونامه رسمی منتشر شده است.