رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس: ذخیره اورانیوم ایران ۱۸ برابر بیشتر شده است

آژانس: ذخیره اورانیوم ایران ۱۸ برابر بیشتر شده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد مجاز تعیین شده در توافق هسته‌ای (برجام) شده است. آژانس مدعی شد ایران توضیح معتبری درباره یافته شدن ذرات اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده،‌ ارائه نکرده است.

آژانس: ذخیره اورانیوم ایران ۱۸ برابر بیشتر شده است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد مجاز تعیین شده در توافق هسته‌ای (برجام) شده است.

آژانس مدعی شد ایران توضیح معتبری درباره یافته شدن ذرات اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده،‌ ارائه نکرده است.