رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم موافقت دادسرا با آزادی مشروط نجفی

عدم موافقت دادسرا با آزادی مشروط نجفی وکیل مدافع محمدعلی نجفی: تاکنون سه مرتبه تقاضای آزادی مشروط شهردار اسبق تهران را به دادسرا تقدیم کردیم که تاکنون با این درخواست موافقت نشده است. علت مخالفت دادسرا با آزادی مشروط امکان ارتکاب جرم از سوی نجفی است. نظر دادگاه بر این است که در صورت آزادی […]

عدم موافقت دادسرا با آزادی مشروط نجفی

وکیل مدافع محمدعلی نجفی:
تاکنون سه مرتبه تقاضای آزادی مشروط شهردار اسبق تهران را به دادسرا تقدیم کردیم که تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.

علت مخالفت دادسرا با آزادی مشروط امکان ارتکاب جرم از سوی نجفی است. نظر دادگاه بر این است که در صورت آزادی او امکان انجام جرم وجود دارد. /فارس