رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا و تروئیکای اروپایی به دنبال ارائه قطعنامه ضد ایرانی

آمریکا و تروئیکای اروپایی به دنبال ارائه قطعنامه ضد ایرانی خبرگزاری رویترز مدعی شد: آمریکا و تروئیکای اروپایی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی را جهت ارائه در نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده کرده اند. بنا به ادعای رویترز در متن پیش نویس این قطعنامه کشورهای غربی از جمهوری اسلامی ایران […]

آمریکا و تروئیکای اروپایی به دنبال ارائه قطعنامه ضد ایرانی

خبرگزاری رویترز مدعی شد: آمریکا و تروئیکای اروپایی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی را جهت ارائه در نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده کرده اند.

بنا به ادعای رویترز در متن پیش نویس این قطعنامه کشورهای غربی از جمهوری اسلامی ایران می خواهند به سوالات ادعایی آژانس در خصوص پیدا شدن آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت خود پاسخ دهد.

در بخشی از پیش نویس قطعنامه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان ادعا می شود: ایران باید فورا به تعهدات قانونی عمل کند و پیشنهاد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تعامل بیشتر در جهت شفاف سازی و حل و فصل همه مسائل پادمان باقی مانده را فوراً بپذیرد.