رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: دولت مردمی بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای دختران را فراهم می‌کند

رئیسی: دولت مردمی بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای دختران را فراهم می‌کند رئیس‌جمهور، در پیامی به نخستین اجلاس دختران ایران قوی: در نقطه مقابل، دشمن تمام توان خود را بکار گرفته است تا با کم‌رنگ کردن عناصر هویتی و انسجام اجتماعی و سست نمودن پایه‌های ایمانی در اندیشه جوانان از جمله دختران، قدرت ایران را […]

رئیسی: دولت مردمی بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای دختران را فراهم می‌کند

رئیس‌جمهور، در پیامی به نخستین اجلاس دختران ایران قوی:
در نقطه مقابل، دشمن تمام توان خود را بکار گرفته است تا با کم‌رنگ کردن عناصر هویتی و انسجام اجتماعی و سست نمودن پایه‌های ایمانی در اندیشه جوانان از جمله دختران، قدرت ایران را که برآمده از هویت دینی و ملی مستقل خود است، به چالش بکشند.

امروز اگر چه لازم است برای رسیدن به جایگاه در خور و شایسته زنان ایرانی، گام‌های اساسی برداریم اما هیچ مشکل غیرقابل رفعی بر سر راه نیست.

دولت مردمی مصمم است برای ایران قوی، بسترهای لازم برای شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای دختران این سرزمین، در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و سایر عرصه‌ها فراهم شود.