رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان: دست ما بسوی ایران دراز است

عربستان: دست ما بسوی ایران دراز است وزیر امورخارجه عربستان: گفت وگو با ایران باید بر اساس موضع یکسان کشورهای خلیج فارس باشد و دست ما بسوی ایران دراز است. از طریق گفت‌وگو می‌خواهیم این کشور را به آرامش، همکاری و پایبندی به اصول مشروعیت بین‌المللی و حسن همجواری دعوت کنیم. اگر به احیای توافق […]

عربستان: دست ما بسوی ایران دراز است

وزیر امورخارجه عربستان:
گفت وگو با ایران باید بر اساس موضع یکسان کشورهای خلیج فارس باشد و دست ما بسوی ایران دراز است.

از طریق گفت‌وگو می‌خواهیم این کشور را به آرامش، همکاری و پایبندی به اصول مشروعیت بین‌المللی و حسن همجواری دعوت کنیم.

اگر به احیای توافق هسته‌ای برسیم، اتفاق خوبی خواهد بود./ایرنا