رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارزش مهدی طارمی به ۲۰ میلیون یورو رسید

ارزش مهدی طارمی به ۲۰ میلیون یورو رسید در جدیدترین آپدیت ترنسفر مارکت ارزش طارمی با سه میلیون یورو افزایش به ۲۰ میلیون یورو(بیش از ۶۶۰ میلیارد تومان) رسید. پورتو این ستاره ایرانی را ۴.۷ میلیون یورو از ریوآوه خرید و حالا می تواند با فروش او به سود تقریبا ۵ برابر برسد.

ارزش مهدی طارمی به ۲۰ میلیون یورو رسید

در جدیدترین آپدیت ترنسفر مارکت ارزش طارمی با سه میلیون یورو افزایش به ۲۰ میلیون یورو(بیش از ۶۶۰ میلیارد تومان) رسید.

پورتو این ستاره ایرانی را ۴.۷ میلیون یورو از ریوآوه خرید و حالا می تواند با فروش او به سود تقریبا ۵ برابر برسد.