رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کتاب‌های درسی زبان فرانسه و آلمانی آماده شده است

کتاب‌های درسی زبان فرانسه و آلمانی آماده شده است دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش : مصوبه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در این زمینه صریح است، زبان‌های مجاز خارجی برای تدریس فقط انگلیسی نیست بلکه مجوز تدریس چند زبان دیگر هم وجود دارد. در صورت وجود متقاضی برای یادگیری سایر زبان‌ها، امکان و مجوز ارائه و تدریس در مدارس وجود […]

کتاب‌های درسی زبان فرانسه و آلمانی آماده شده است

دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش :
مصوبه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در این زمینه صریح است، زبان‌های مجاز خارجی برای تدریس فقط انگلیسی نیست بلکه مجوز تدریس چند زبان دیگر هم وجود دارد.

در صورت وجود متقاضی برای یادگیری سایر زبان‌ها، امکان و مجوز ارائه و تدریس در مدارس وجود دارد./ ایرنا