رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: با قطعنامه آمریکا و کشور‌های اروپایی علیه ایران مخالفیم

چین: با قطعنامه آمریکا و کشور‌های اروپایی علیه ایران مخالفیم ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ارائه پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران به شورای حکام: چین گزارش‌های مربوطه را دنبال می‌کند و با اقدامات کشور‌های اروپایی و آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران از طریق فشار بر شورای […]

چین: با قطعنامه آمریکا و کشور‌های اروپایی علیه ایران مخالفیم

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ارائه پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران به شورای حکام:

چین گزارش‌های مربوطه را دنبال می‌کند و با اقدامات کشور‌های اروپایی و آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران از طریق فشار بر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخالف است.