رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در ایام تعطیلات مراقب بلیت‌های جعلی هواپیما باشید

در ایام تعطیلات مراقب بلیت‌های جعلی هواپیما باشید میراکبر رضوی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور : باتوجه به آنکه فهرست سایت‌های دارای اعتبار و مجوز سازمان هواپیمایی کشور در سایت این سازمان به نشانی caa .gov. ir/online -agencies بارگذاری شده، مسافران از تهیه بلیت هواپیما از سایت‌های بدون مجوز، به ویژه در ایام تعطیلات خودداری کنند.

در ایام تعطیلات مراقب بلیت‌های جعلی هواپیما باشید

میراکبر رضوی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور :

باتوجه به آنکه فهرست سایت‌های دارای اعتبار و مجوز سازمان هواپیمایی کشور در سایت این سازمان به نشانی caa .gov. ir/online -agencies بارگذاری شده، مسافران از تهیه بلیت هواپیما از سایت‌های بدون مجوز، به ویژه در ایام تعطیلات خودداری کنند.