رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت خارجه آمریکا: آماده بررسی دور جدید مذاکرات استراتژیک هستیم

وزارت خارجه آمریکا: آماده بررسی دور جدید مذاکرات استراتژیک هستیم دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات اظهارکرد کشورش آماده است تا دور جدیدی از گفت‌وگوهای راهبردی با روسیه را در نظر بگیرد، اما همچنین مایل است شاهد شواهد در خصوص مشارکت مسکو در مذاکراتی بر مبنای حسن نیت باشد.

وزارت خارجه آمریکا: آماده بررسی دور جدید مذاکرات استراتژیک هستیم

دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات اظهارکرد کشورش آماده است تا دور جدیدی از گفت‌وگوهای راهبردی با روسیه را در نظر بگیرد، اما همچنین مایل است شاهد شواهد در خصوص مشارکت مسکو در مذاکراتی بر مبنای حسن نیت باشد.