رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزن چانه نان در استان‌های مختلف تفاوت دارد

وزن چانه نان در استان‌های مختلف تفاوت دارد امرالهی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی: وزن چانه نان قبل از پخت در استان های مختلف کشور، متفاوت است. در شهر تهران وزن چانه نان سنگک با آرد یارانه ای نوع دو (نیمه یارانه ای) ۶۵۰ گرم، همچنین با آرد نوع یک […]

وزن چانه نان در استان‌های مختلف تفاوت دارد

امرالهی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
وزن چانه نان قبل از پخت در استان های مختلف کشور، متفاوت است.

در شهر تهران وزن چانه نان سنگک با آرد یارانه ای نوع دو (نیمه یارانه ای) ۶۵۰ گرم، همچنین با آرد نوع یک (یارانه ای) بربری ۶۰۰ گرم، تافتون با ۲۵۰ گرم و نان لواش نیز باید ۱۶۰ گرم باشد.