رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور

آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، هیچ یک از شهرهای کشور همانند هفته های گذشته، در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۳ به ۱۴۷ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۵ به ۳۰۱ […]

آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، هیچ یک از شهرهای کشور همانند هفته های گذشته، در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۳ به ۱۴۷ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۵ به ۳۰۱ شهر افزایش یافت.

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۰ شهر
زرد: ۱۴۷ شهر
آبی: ۳۰۱ شهر