رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لایحه اصلاح پرداخت حقوق از دستور کار خارج شد

لایحه اصلاح پرداخت حقوق از دستور کار خارج شد سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از متوقف شدن لایحه پیشنهادی برای اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه که به دولت ارائه شده بود، خبر داده است.

لایحه اصلاح پرداخت حقوق از دستور کار خارج شد

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از متوقف شدن لایحه پیشنهادی برای اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه که به دولت ارائه شده بود، خبر داده است.