رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد از خرید گوشت کنار جاده امتناع کنند

افراد از خرید گوشت کنار جاده امتناع کنند آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی : با توجه به شیوع بیماری تب کریمه کنگو، افراد از خرید گوشت کنار جاده با عنوان ذبح دام روستایی اجتناب کنند. مردم با خرید گوشت و جگر از قصابی ها و مراکز تحت نظارت سازمان دامپزشکی نگرانی در خصوص مصرف نداشته باشند. […]

افراد از خرید گوشت کنار جاده امتناع کنند

آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی :
با توجه به شیوع بیماری تب کریمه کنگو، افراد از خرید گوشت کنار جاده با عنوان ذبح دام روستایی اجتناب کنند.

مردم با خرید گوشت و جگر از قصابی ها و مراکز تحت نظارت سازمان دامپزشکی نگرانی در خصوص مصرف نداشته باشند.

بنابر آخرین آمار ۹ نفر به تب کریمه کنگو مبتلا شدند و خوشبختانه طی روزهای اخیر تعداد مبتلایان اضافه نشده است.