رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت معوقات ۲ماهه بازنشستگان در تیر و مرداد

پرداخت معوقات ۲ماهه بازنشستگان در تیر و مرداد وزیر کار: افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه انجام خواهد شد. مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می شود. در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

پرداخت معوقات ۲ماهه بازنشستگان در تیر و مرداد

وزیر کار:

افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه انجام خواهد شد.

مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می شود.

در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.