رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سگ گردانی مبارزه با هویت ملی ما است؛ معنا ندارد در قم چنین پدیده‌هایی دیده شود.

آیت الله اراکی، عضو مجلس خبرگان: سگ گردانی مبارزه با هویت ملی ما است؛ معنا ندارد در قم چنین پدیده‌هایی دیده شود. اگر مسئولان نمی‌توانند اقدامی انجام دهند گروه‌های مردمی وارد میدان شوند و جلوی این کار را بگیرند.

آیت الله اراکی، عضو مجلس خبرگان:
سگ گردانی مبارزه با هویت ملی ما است؛ معنا ندارد در قم چنین پدیده‌هایی دیده شود.

اگر مسئولان نمی‌توانند اقدامی انجام دهند گروه‌های مردمی وارد میدان شوند و جلوی این کار را بگیرند.