رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز طرح فروش هوشمند نان از فردا در رشت

آغاز طرح فروش هوشمند نان از فردا در رشت در ادامه اجرای مردمی سازی یارانه‌ها، طرح فروش هوشمند نان از فردا در رشت به صورت آزمایشی آغاز می‌شود./صدا و سیما

آغاز طرح فروش هوشمند نان از فردا در رشت

در ادامه اجرای مردمی سازی یارانه‌ها، طرح فروش هوشمند نان از فردا در رشت به صورت آزمایشی آغاز می‌شود./صدا و سیما