رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه کامل گروه B جام جهانی ۲۰۲۲/انگلیس،ولز و آمریکا رقبای ایران

برنامه کامل گروه B جام جهانی ۲۰۲۲/انگلیس،ولز و آمریکا رقبای ایران برنامه کامل گروه B جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است: ۳۰ آبان انگلیس – ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه آمریکا – ولز، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی ۴ آذر ولز – ایران، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی انگلیس – آمریکا، […]

برنامه کامل گروه B جام جهانی ۲۰۲۲/انگلیس،ولز و آمریکا رقبای ایران

برنامه کامل گروه B جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:

۳۰ آبان
انگلیس – ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه
آمریکا – ولز، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

۴ آذر
ولز – ایران، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
انگلیس – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

۸ آذر
ولز – انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
ایران – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه الثمامه