رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساخت متروپل بدون پروانه اولیه شروع شد

ساخت متروپل بدون پروانه اولیه شروع شد خلیلیان استاندار خوزستان: نظام مهندسی اعلام کرده بود برجی که در سال ۹۸ افتتاح شده عینا از نظر پایداری اشکالاتی دارد؛ همه نامه‌ها و گزارش‌ها تاریخ دارند. این پروژه در ابتدا شش طبقه بود و تا سال ۹۸، آرام آرام طبقه‌های دیگر نیز به آن اضافه شد. مالک […]

ساخت متروپل بدون پروانه اولیه شروع شد

خلیلیان استاندار خوزستان:

نظام مهندسی اعلام کرده بود برجی که در سال ۹۸ افتتاح شده عینا از نظر پایداری اشکالاتی دارد؛ همه نامه‌ها و گزارش‌ها تاریخ دارند.

این پروژه در ابتدا شش طبقه بود و تا سال ۹۸، آرام آرام طبقه‌های دیگر نیز به آن اضافه شد.

مالک و پیمانکار این ساختمان از سال ۱۳۹۴ بدون داشتن هیچگونه پروانه و مجوزی، ساخت و ساز را آغاز می‌کند که این موضوع نشان دهنده داشتن ارتباط‌های ناسالم و فساد گسترده در این رابطه است.

با توجه به اقدامات انجام شده در طول ۱۲ – ۱۳ روز گذشته، تقریبا می‌توان گفت که به انتهای این مرحله رسیده‌ایم، دو پنجم ساختمان فرو ریخته و سه پنجم دیگر نیز به شدت ناپایدار است.

تقریبا ۹۰ درصد آوار را برداشت کرده‌ایم و بخشی از آوار که چسبیده به ستون‌ها است، باقی مانده است.