رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان انرژی اتمی: پاسخ‌های دقیقی به آژانس داده‌ایم

رئیس سازمان انرژی اتمی: پاسخ‌های دقیقی به آژانس داده‌ایم گروسی برای قانع‌کننده توصیف کردن جواب‌های ایران اراده جدی ندارد. آژانس فقط به ادعاهای اسرائیل استناد می‌کند. قعطنامه شورای حکام وضع جدیدی را ایجاد نخواهد کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی: پاسخ‌های دقیقی به آژانس داده‌ایم

گروسی برای قانع‌کننده توصیف کردن جواب‌های ایران اراده جدی ندارد. آژانس فقط به ادعاهای اسرائیل استناد می‌کند. قعطنامه شورای حکام وضع جدیدی را ایجاد نخواهد کرد.