رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: دولت اجازه نمی‌دهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و نگرانی مردم را فراهم کنند

رئیسی: دولت اجازه نمی‌دهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و نگرانی مردم را فراهم کنند رئیس‌جمهور در جلسه هیات‌دولت: دولت خود را اولین مخاطب فرامین رهبری می‌داند و تحقق فرمایشات ایشان را نیز با جدیت پیگیری می‌کند. با فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابجایی‌ها، نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن ضروری است. دولت […]

رئیسی: دولت اجازه نمی‌دهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و نگرانی مردم را فراهم کنند

رئیس‌جمهور در جلسه هیات‌دولت:
دولت خود را اولین مخاطب فرامین رهبری می‌داند و تحقق فرمایشات ایشان را نیز با جدیت پیگیری می‌کند.

با فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابجایی‌ها، نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن ضروری است.

دولت باید علاوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره‌بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.