رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: اگر ایران با ما همکاری نکند، نمی‌توانیم ضمانت‌هایی به ایران بدهیم

گروسی: اگر ایران با ما همکاری نکند، نمی‌توانیم ضمانت‌هایی به ایران بدهیم رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: کار بازرسان آژانس در ایران از زمان تصمیم تهران برای توقف تعهداتش به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است ایران پس از یافتن آثاری از اورانیوم در ۳ مکان مخفی پاسخ قانع کننده ای ارائه […]

گروسی: اگر ایران با ما همکاری نکند، نمی‌توانیم ضمانت‌هایی به ایران بدهیم

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: کار بازرسان آژانس در ایران از زمان تصمیم تهران برای توقف تعهداتش به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است

ایران پس از یافتن آثاری از اورانیوم در ۳ مکان مخفی پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است

اگر ایران با ما همکاری نکند، نمی‌توانیم ضمانت‌هایی به ایران بدهیم /الجزیره