رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا را تحریم کرد

روسیه وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا را تحریم کرد وزارت امور خارجه روسیه تحریم‌هایی را علیه وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا اعمال کرد.

روسیه وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا را تحریم کرد

وزارت امور خارجه روسیه تحریم‌هایی را علیه وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا اعمال کرد.